پنج شنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
جازموریان نامه شپی محمد از اهالی جازموریان
نامه شپی محمد از اهالی جازموریان

نامه شپی محمد از اهالی جازموریان به مسئولین در سال ۱۳۶۰

متن نامه شپی محمد از اهالی جازموریان

از طرف ساکنان دهکده دموئی بخش بمپور بسمه تعالی

برادران محترم مهندسان ایرانی شما به منزل اینجانب تشریف آورده اید برای برسی ملت خیلی ممنون و متشکریم.

عرض برای این است رژیم طاغوتی ما از اول محروم و بی بهره بودیم وقتی در کشور ما ایران انقلاب شد و برادران ایرانی ما هزارها جان از دست دادند تا که انقلاب پیروز شد و ما پیش خداوند دعا کردیم که دولت اسلامی برقرار شد. خداوند عالم یک امام و رهبری نصیبمان کرد انتظار کشیدیم که وضع زندگیمان روبراه می شود و از سبب پارتی بازی در شهرستان ایرانشهر شروع شده است و اشخاص های مستضعف به طور شادبادی گازوئیل و روغن نمی رسد و دردسر زیادی در بُرجی ۱۵ لیتر روغن و ۳ بشکه گازوئیل میدهند کشاورزی ما از دست رفته و ما درخواست کردیم گازوئیل و روغن را به طوری بدهند تا بتوانیم کرایه ماشین را بپردازیم به خاطر ۳بشکه نمیتوانیم هزارتومان به ده فرسخ بدهیم و شما الحمداله به چشم خود میبینید که وضع زندگی ما چه هست اسلام علیکم خداحافظ شپی محمد ناروئی کدخدای دهکده دموئی

نامه شپی محمد از اهالی جازموریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.