آدرس : ایران - استان کرمان - شهرستان رودبارجنوب

ایمیل : sedayejaz.ir@gmail.com

تلفن تماس : 03443379300