دوشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۸

Tag Archives: معرفی نوابغ جنوب استان کرمان

معرفی نوابغ جنوب استان کرمان نخبه ها و چهرهای علمی رودبارزمین

معرفی فرهیختگان، نخبه ها و چهرهای علمی رودبارزمین

نخبه ها و چهرهای علمی رودبارزمین آپدیت هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ رودبارزمین جنوب استان کرمان را بیشتر با فقر، خشکسالی، محرومیت و … می شناسند. اما اگر واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم میبینیم که این مردم از نظر منابع ثروت، کشاورزی، شرافت و نجابت چیز کم ندارند. البته بعد از پیروزی سهم آنان از سفره انقلاب آن طور که باید …

ادامه مطلب