قنبر نارویی

قنبر ناوریی

قنبر نارویی متولد ۱۳۶۱ حیدرآباد صولوئیه شهرستان رودبارجنوب است.
شغل این هنرمند کشاورزی است همچون سایر مردم این مناطق که قریب ۹۰ درصد در این شغل فعالیت می کنند.
نارویی دارای دو فرزند نیز می باشد این هنرمند برجسته فعال در موسیقی می گوید، از همان کودکی به خوانندگی علاقه زیادی داشتم
و این آرزو که روزی خواننده شوم را در سرم میپروراندم ولی به دلیل مشکلات و نبود امکانات لازم زمنیه‌ش برایم فراهم نمی شد
ولی همیشه دربین جمع دوستان و اقوام و به درخواست آنها کم و بیش به خواندن اشعاری می پرداختم

تا اینکه در سال ۱۳۸۶ به تشویق و پیشنهاد بزرگان فامیل به طور جدی به سراغ این حرفه رفتم
و به لطف و حمایت مردم نسبت به بنده توانستم در کارم پیشرفت کنم و هم اکنون هم جز
هنرمندان اداره ارشاد رودبارجنوب هستم و در جشنوارها و جشن های مختلف در جنوب هم
اجرا داشته ام و فقط در سبک محلی کار میکنم بدلیل اینکه اشعاریکه میخوانم زنده است و
براساس علاقه مردم به موسیقی و اشعار محلی و همچنین برای کسانی که با لهجه جنوبی
آشنایی ندارند، از طریق موسیقی بشناسند اشعاری را هم که استفاده می کنم از خودم و
شاعران جنوب است. و در آخر هم جا دارد از آقای اکبری رئیس اداره ارشاد که مشوق و
حامی هنرمندان شهرستان رودبارجنوب بوده است تقدیر و تشکر کنم.

دکمه بازگشت به بالا