عکسفرهنگ

بلوچ و دیگر هیچ

بلوچ و دیگر هیچ – بلوچ را کسی درست نمی شناسد

جوان بلوچ
مرد بلوچ
دخترک زیبا
دختر زیبای بلوچ
پسر نوجوان بلوچ
پسر بلوچ
زهکلوت روستای چاهبید
چاه بید زهکلوت

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.