حمایت مالی

در دنیا چنین صفحاتی به نام Donate شناخته می شوند و جهت دریافت حمایت مالی از سرویس ها، ارائه می گردند. مستقل از اینکه سرویس های سایت رایگان یا غیر رایگان باشد، قسمتی برای پرداخت Donate ( کمک مالی ) مرسوم است و به این ترتیب کسانی که هم وسع مالی دارند و هم احساسشان نسبت به حمایت مادی از آن سرویس ها مثبت است، اقدام به پرداخت حمایت مالی می کنند.

هزینه‌های فنی سایت، نگه داری و وقتی که صرف نوشتن پست‌ها می‌شود (نوشتن یک پست با کیفیت ممکن است تا چند ساعت وقت یک نویسنده را بگیرد)، همگی نیازمند پول اند که بخشی از آن از طریق تبلیغات که بسیار اندک است و بخشی از طریق کمک‌های مالی شما تامین می‌شود.

مطمئناً شما با حمایت مالی از سایت، تأثیر به سزایی در :

– ارائه مطالب جدید و به روز
– بازنگری در اهداف و شیوه های پیشبرد سایت
– بهبود سرویس ها و افزایش امکانات
– و از همه مهمتر، دلگرمی ما 

داشته اید. پرداخت شما برای ما بسیار مهم است و نه تنها ما بلکه سایر کاربرانی که از خدمات سایت استفاده می نمایند، سپاسی ویژه از شما خواهند داشت.

حمایت می کنم

دکمه بازگشت به بالا