پنج گنج

پنج گنج

پنج گنج شامل پنج شهرستان جنوبی رودبارجنوب کهنوج منوجان فاریاب و قلعه گنج است شهرستان هایی که مردمانش گنج های آن می باشند ایران

دکمه بازگشت به بالا